ردیفنام و نام خانوادگیسمتتوضیحاتتصویر پرسنلی
1امير قضائيرئيس هيات مديرهمدير نرم افزار
2عباس حسين خواهمدير عامل-
3افسانه قضائيطراح سايت و گرافيست-
 
 
آشنائی با اعضاء شرکت
Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player
درباره ما
تاریخچه
آشنائی با پرسنل
تماس با ما
ارسال پیغام